Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Arbete med VA på Trädgårdsgatan

Pågående fram till och med september, ev längre

Byte av vatten- spill- och dagvattenledningar, samt belysning. Kommer hålla på fram till september, ev längre.

Driftstopp i vattenleveransen kan förekomma men då placeras vattentank ut.

Boende kan även periodvis uppleva att det är svårt att ta sig till och från den egna fastigheten - något som tyvärr är oundvikligt då man måste gräva i gatan för att lägga de nya ledningarna.

Alla gör sitt bästa för att arbetet ska fortskrida utan allt för mycket störning till allmänheten och boende.

Därefter kommer gatan att asfalteras, när det sker beror på väder.

Boende som berörs har fått information om arbetet.