Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Borglig vigsel

Lekebergs kommun erbjuder möjligheten att ingå borglig vigsel. En borglig vigsel är en enkel och kort cermoni och precis som kyrligvigsel juridiskt bindande men utan religösa inslag. Äktenskapet är könsneutralt, dvs två personer av olika eller samma kön kan gifta sig med varandra.   

Gifta sig borgerligt

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Önskar du viga dig borgerligt i Lekebergs kommun ska du ta kontakt med handläggaren för borgerlig vigsel för att bestämma tid. Borgerlig vigsel/partnerskap i Lekebergs kommun är kostnadsfri om du bor i kommunen och vigseln äger rum inom kommungränsen. 

Efter vigseln för brudparet ett vigselbevis och kommunen underättar Skatteverket om vigseln.

Att tänka på

  • Ansök i god tid om hindersprövning hos Skatteverket. Intyg om hindersprövning gäller i fyra månader.
  • Boka vigseln i god tid och lämna intygen från Skatteverket till vigselförrättaren före vigseln.
  • Minst två vittnen måste vara med under akten. Båda ska ha fyllt femton år.

Vigselförättare

Gun-Britt Grimsell (C),  0585-201 47
Gunilla Pihlblad (S),  070-550 95 20
Agne Björklund (V), 070-923 93 11