Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

En grupp personer från frivilliga resursgruppen.

Frivillig resursgrupp (FRG) - en frivillig civilresurs för stöd vid svåra samhällspåfrestningar

Lekebergs kommun, i samverkan med Civilförsvarsförbundet, kommer under 2017 att rekrytera och organisera Frivillig resursgrup (FRG) i syfte att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer.

Under våren har vi haft informations- och rekryteringsmöten, och du kan fortfarande anmäla ditt intresse.
Kontakta: Säkerhetsstrateg Harmen Rebel via kommunens växel 0585-487 00.

Vad är FRG?

Frivilliga resursgruppen är organiserade grupper med frivilliga från olika organisationer, t ex Civilförsvarsförbundet. De som ingår i FRG får särskild utbildnig samt kompetens för insatser som behövs för att stötta kommunen vid olika typer av samhällsstörnigar och krissituationer. Beslut om att organisera en FRG fattas av kommunen, i Lekeberg har Kommunstyrelsen tagit detta beslut (KS 16-454).

FRG blir en resurs för kommunen men även för civilberedskapen utanför den egna kommunen, t ex inom ramen för sydnärkesamarbetet.

Vem kan vara med i FRG?

Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen. Ett villkor är också att man är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

OBS! Medlemskap i en organisation är ett krav för att erhålla den kostnadsfria utbildningen samt att få gällande försäkringsskydd som krävs för att ingå i FRG.

Vad innehåller grundutbildnigen till FRG?

Exempel på innehåll:

  • vårt sårbara samhälle
  • kommunkunskap
  • FRG:s roll, struktur och arbetssätt
  • informationstjänst
  • att möta människor i kris
  • första hjälpen med hjärt/lungräddning
  • grundläggande brandkunskap.

Lekebergs kommun avser även utbilda FRG för att kunna delta vid skogsröjning (nedfallna träd o s v) samt kommunens rörliga elverk. Annan utbildning kan förekomma efter behov.

Läs mer om FRG:

http://www.civil.se/frg/