Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Lekebergs kommun samarbetar med 8 av länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kan söka fritt bland de utbildningar som finns.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb. De grupperna tas in på utbildningarna i första hand.

Ansökan till yrkesvux

För att söka till en utbildning så vänder du dig alltid till din hemkommuns studie- och yrkesvägledare. I Lekebergs kommun är det Lena Forsén, hon nås enklast via e-post.

Studie- och yrkesvägledare
Lena Forsén
lena.forsen@lekeberg.se

Yrkesvux