Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Särvux - särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Skolformen särvux finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  • gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen)

Ansök till särvux

Kontakta Jessica Andersson, studie- och yrkesvägledare, om du vill ansöka till särvux.

Kontaktuppgifter:
vux.vagledning@lekeberg.se

Mer information

Läs mer i broschyren om särskild utbildning för vuxna Pdf, 750.1 kB.