Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Bild: Anders Edlund.

Bild: Anders Edlund

Skoldatateket vill

 • vara en resurs i kommunens skolutveckling
 • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning
 • vara en utbildningsverksamhet om IT och specialpedagogik
 • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola
 • verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen
 • låna ut "alternativa verktyg" på kort tid för att underlätta valet av rätt verktyg
 • bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn och lärplattan som ett pedagogiskt verktyg
 • utveckla kommunens Skoldatatek genom att samarbeta med andra kommuner
 • samla och sprida goda idéer genom nätverk av skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd
 • samarbeta med kommunens barn- och elevhälsoteam
 • samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar
 • vara informerade och uppdaterade om IT-hjälpmedel och programvara