Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Bild: Anders Edlund.

Bild: Anders Edlund.

Skoldatateket

Skoldatateket arbetar för att sprida kunskap om alternativa verktyg och hur de kan användas i skolan. 

Med hjälp av alternativa verktyg och datorprogram kan elever få en ökad möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå längre i sitt lärande och sin utveckling. 

Vad är skoldatatek?

Skoldatatek innebär att Lekebergs kommun organiserar en övergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten finns både specialpedagogisk, IKT- (Informations- och kommunikationsteknologisk)  kompetens. Personalen är väl förtrogen med skolans mål och uppdrag.

Målgrupp

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

Skoldatatekets syfte är att

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
 • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara tillsammans med elever före inköp
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
 • samverka med kommunens barn- och elevhälsoteam

Verksamhet

 • Vid Skoldatateket kan skolpersonal erbjudas
 • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån
 • långsiktigt pedagogiskt stöd i användandet av alternativa verktyg i undervisningen


Kontaktuppgifter

Telefon
Skoldatateket når du via Information Lekeberg, 0585-487 00.

E-post
skoldatateket@edu.lekeberg.se