Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Särskild undervisningsgrupp

Elever som är i behov av särskilt stöd ska först och främst få det stödet i sin ordinarie klass. Men ibland behöver elever ha sin skolgång förlagd i särskild undervisningsgrupp på grund av ett stort behov av anpassning av miljö, specifikt stöd i flera ämnen, eller mer lärarstöd än vad som kan ges i klass.

På Lekebergsskolan finns en särskild undervisningsgrupp med samlad kompetens, socionom, speciallärare och lärare.