Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Särskilda behov, extra stöd

Här hittar du information om de stödfunktioner som finns inom förskola och skola i Lekebergs kommun.

Barnteamet i Lekeberg - stöd inom förskolan

Alla barn är i behov av stöd för att utvecklas. För att klara av denna uppgift kan personal och föräldrar ibland behöva tillgång till särskild kompetens, vilken i Lekeberg finns samlad i ett Barnteam. I teamet finns social- och specialpedagogisk kompetens som tillsammans med föräldrar och/eller personal samarbetar för att ge barnen de bästa möjligheterna till utveckling.

Som förälder kan du vända dig direkt till Barnteamet med dina frågor kring ditt barn och ditt föräldraskap.

Barnteamet arbetar med olika verktyg

  1. Råd och stöd genom samtal
  2. Samspelsstöd mellan barn-vuxen
  3. Observationer i förskolan
  4. Språkliga tester för barn
  5. Handledning/utbildning till pedagoger
  6. Förmedla kontakt med annan verksamhet, där familjen kan få stöd.

Kontaktuppgifter till Barnteamet

Barnteamet nås på telefon via Information Lekeberg, telefonnummer: 0585-487 00.

I barnteamet ingår kurator och specialpedagog.