Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Naturskola - att lära in ute

Naturskolan jobbar utomhuspedagogiskt och erbjuder fritidsaktiviteter till barn och ungdomar på deras fritid, främst under skolans lov. Syftet är att väcka nyfikenhet för den tätortsnära naturen, öka viljan och lusten att vara ute samt så frön till ett naturvetenskapligt intresse.

Med naturskolan genomförs aktiviteter på en, två timmar till hel- eller halvdag. Platsen för aktiviteter kan vara någonstans i kommunens kultur- och naturmiljöer.

Syfte med naturskoleverksamhet

  • att skapa lust till utevistelse
  • att vara hälsofrämjande för barn och unga
  • att erbjuda goda miljöer för lärande med flera sinnen involverade; muskelminne, balans, smak, balans, lukt,
       syn och hörsel
  • att ge positiva upplevelser av natur och väcka miljöomsorg

Aktiviteter

Naturskolans aktiviteter kan äga rum året om, som upplevelserika inslag. Med utomhuspedagogik skapas ökad förståelse och lust till fördjupning.

Bokning

För bokningsförfrågan kontakta fritidsutvecklare via Information Lekeberg, 0585-487 00.