Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig studier eller arbete.

Är du under 20 år och varken arbetar eller studerar? Du kanske vill börja studera igen, eller komma igång och söka jobb eller praktikplats? Vill du veta vilka studier som krävs för ett speciellt yrke eller undrar du var det finns jobb? Är det så att du helt enkelt inte vet vad du vill? Då ska du kontakta det kommunala aktivitetsansvaret KAA för hjälp med detta?

Vi ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Kontakta:

Studie-och yrkesvägledare

Telefon: 0585-487 67

Måndag 10:00-12:00

Onsdag 10:00-12:00

Fredag 10:00-12:00

Mail: vux.vagledning@lekeberg.se

Anmäl studieavbrott till hemkommunen

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär bland annat att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret. Hemkommunen behöver därför bli informerad när gymnasieelev, som går i gymnasieskola i annan kommun än hemkommunen, väljer att göra ett studieavbrott.

Som huvudman för gymnasieskola i annan kommun än ungdomens hemkommun är finns en skyldig att snarast anmäla studieuppehåll eller studieavbrott till hemkommunen.