Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar

Kontakt

Rektor 0585-489 78
Biträdande rektor 0585-488 22
Samordnare​ 0585-489 80
Klicka här för e-post till samordnare

Kommunalt aktivitetsansvar

Omfattar unga mellan 16-20 år som:

  •  inte genomför utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  •  som har gått ut gymnasieskolan med studiebevis (ej examensbevis)
  • som inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärsskolan med godkänt    resultat                                                                                                                                                                                                                                                      

Uppfyller du kriterierna ovan har kommunen ansvar att följa upp, stötta samt erbjuda dig lämpliga personliga åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera dig att påbörja eller återuppta en utbildning (Skollagen kapitel 29, 9 §).

Samordnarens uppgift

Består i att stötta dig för att komma vidare i livet.

Du kan få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
    • motiverande samtal
  • att söka till olika utbildningar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
  • att söka praktikplats eller arbete
  • studiebesök på olika skolor och utbildningar
  • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen

Nuläge och målplanering 

Vid det första mötet sker en kartläggning kring nuläge, förutsättningar, behov och mål. Vi diskuterar eventuellt tillsammans med dina vårdnadshavare vad som har lett till den nuvarande situationen samt tankar och önskemål inför framtiden. Vi gör sedan upp en personlig plan för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.

https://www.facebook.com/aktivitetsansvaretlekeberg/

Vattenparken Fjugesta