Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

​Rektor

Tomas Andersson
0585-489 78
tomas.andersson1@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Samordnare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Ansökan Språkintroduktion

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet (17 Kapitlet, Skollagen 2010:800). Om du är behörig, och det finns speciella skäl, kan rektor besluta om antagning ändå.

Rutin för ansökan och antagning

  • Du fyller i ansökan nedan.
  • Rektor beslutar om du antas, eller om din ansökan avslås. Beslutet kan tas i samråd med skolchef. 
  • Du får besked via telefon eller post om du har blivit antagen eller fått avslag.
  • Du kallas till ett inskrivningssamtal för planering av en studieplan. Har du behov av tolk så finns det på plats.


Ansökan till språkintroduktion

Elev


Kontaktperson (vårdnadshavare, god man, boende, familjehem eller annan vuxen)Kontaktpersonens relation till eleven