Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

​Rektor

Tomas Andersson
0585-489 78
tomas.andersson1@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Samordnare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Ansökan Introduktionsprogram

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till ett nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet (17 kapitlet, Skollagen 2010:800). Om du är behörig, och det finns speciella skäl, kan rektor besluta om antagning ändå.

Rutin för ansökan och antagning

  • Du fyller i ansökan nedan.
  • Rektor beslutar om du antas, eller om din ansökan avslås. Beslutet kan tas i samråd med skolchef. 
  • Du får besked via telefon eller post om du har blivit antagen eller fått avslag.
  • Du kallas till ett inskrivningssamtal för planering av studieplan.

    Vid frågor välkommen att kontakta rektor eller samordnare.

Ansökan till Introduktionsprogram

Vald inriktning  * (obligatorisk)Uppgifter om eleven

Vårdnadshavare (om du är under 18 år)