Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

​Rektor

Tomas Andersson
0585-489 78
tomas.andersson1@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Samordnare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Ingång gymnasiet

Introduktionsprogrammet

Inom introduktionsprogrammet i Lekeberg erbjuds programinriktningarna:

  • rograminriktat val
  • individuellt alternativ
  • yrkesintroduktion

Syftet med utbildningen är att eleven ska nå behörighet för att komma in på ett nationellt program. Undervisning, praktik och andra aktiviteter anpassas på ett sätt som hjälper eleven vidare till studier eller arbete.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val riktar sig mot ett visst nationellt program. Antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du behöver ha E i svenska eller svenska som andraspråk och betyg i fem ämnen till varav ett av dessa ämnen ska vara engelska eller matematik.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Från och med 1 juli 2018 ska gymnasiekurser erbjudas för de elever som har möjlighet att klara dem.

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till ett nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet. Om särskilda skäl finns, kan undantag göras. Beslutet fattas av rektor.
Kontakta studie- och yrkesvägledaren eller samordnaren för ansökan till programmet. Antagning sker löpande.

Lunch

På introduktionsprogrammet serveras samma lunch som till grundskolan.