Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

​Rektor

Tomas Andersson
0585-489 78
tomas.andersson1@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Samordnare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Ingång gymnasiet

Introduktionsprogrammet

Inom introduktionsprogrammet i Lekeberg erbjuds programinriktningarna:

  • preparandutbildning (ersätts av programinriktat val 1 juli 2019)
  • individuellt alternativ
  • yrkesintroduktion
  • språkintroduktion

Syftet med utbildningen är att eleven ska nå behörighet för att komma in på ett nationellt program. Undervisning, praktik och andra aktiviteter anpassas på ett sätt som hjälper eleven vidare till studier eller arbete.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret innan 20 år fyllda. För asylsökande samt med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska studierna påbörjas innan man har fyllt 18 år.

Preparandutbildning (programinriktat val)

Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att söka vidare till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program (nationellt program). Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och vill bli behörig inom ett år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Från och med 1 juli 2018 ska gymnasiekurser erbjudas för de elever som har möjlighet att klara dem.

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till ett nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet. Om särskilda skäl finns, kan undantag göras. Beslutet fattas av rektor.
Kontakta studie- och yrkesvägledaren eller samordnaren för ansökan till programmet. Antagning sker löpande.

Lunch

På introduktionsprogrammet serveras samma lunch som till grundskolan.