Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Gymnasieskola

På Lekebergs gymnasieskola finns introduktionsprogram med fyra inriktningar. Vi erbjuder inga nationella program utan dessa läses i andra kommuner. Lekebergs kommun har slutit ett samverkansavtal med ett flertal kommuner i Örebroregionen om att gymnasieelever i Lekeberg får ansöka till skolor i Örebro och Hallsberg på samma villkor som elever boende i de kommunerna. 

Läs mer om att studera på gymnasiet i Örebro här och i Hallsbergs kommun här.

Läs mer om vilka program som finns och vilka behörighetskrav som gäller på Skolverkets hemsida.

Busskort och studiebidrag

Under gymnasietiden får lekebergseleverna som studerar i andra kommuner busskort, som möjliggör kostnadsfria resor med Länstrafiken till och från skolan. Om det inte är möjligt att dagligen resa mellan bostaden och skolan och eleven av den anledningen måste bo på studieorten utgår enligt särskilda regler inackorderingsbidrag.

Via Centrala studiestödsnämnden (CSN) utbetalas studiebidrag.

Extra resebidrag

Gymnasieelev som har minst 4 km från bostaden och närmaste busshållplats, eller om det mellan hemmet och skolan eller hemmet och praktikplatsen inte finns kollektivtrafik avpassad efter skolans/praktikplatsens ramstart- och sluttid, kan söka extra resebidrag. Resebidraget betalas ut en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Ansökan som gäller innevarande läsår eller endast höstterminen skall vara inlämnad senast den 31 oktober och gäller ansökan enbart för vårterminen är sista ansökningsdag den 31 mars.

Regler för extra resebidragPDF

Ansök om extra resebidragPDF