Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanligt förekommande frågor som berör skolskjuts. Läs gärna igenom frågorna innan du kontaktar oss.

Jag har ingen dator. Kan jag ansöka via min mobiltelefon?

Svar: Ja, ansökan är anpassad för både dator, mobiltelefon och surfplatta. Om du har problem med internetanslutning finns en stationär gästdator på Lekebergs bibliotek som du kan använda för att göra din skolskjutsansökan.

Jag ska ansöka om skolskjuts men har inte klart med fritidsschema. Hur fyller jag i ansökan?

Svar: Fyll i ansökan som vanligt och bocka i att ni har fritidsplats. I det steget av ansökan där du kan skriva övriga upplysningar skriver du att ni kommer ha ett fast fritidsschema men att det inte är klart. När schemat är klart skickar du det till skolskjuts@lekeberg.se. I det steget av ansökan där du ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller du i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in uppdaterar skolskjutshandläggaren din ansökan.

Vårt barn har växelvis boende. Har vi rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna?

Svar: Om båda vårdnadshavarna bor inom Lekebergs kommun och eleven går i den skolan som denne har placerats i har man rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjutshittar du i skolskjutsreglerna.

Om den ena vårdnadshavaren bor utanför Lekebergs kommun har eleven inte rätt att få skolskjuts till den adress som ligger utanför Lekebergs kommun. Skolskjuts beviljas enbart till den vårdnadshavare som bor inom kommunen. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts hittar du i skolskjutsreglerna.PDF


Jag är missnöjd över mitt skolskjutsbeslut. Vem kan jag prata med?

Svar: Är du inte nöjd med ditt beslut om skolskjuts kan du kontakta skolskjutshandläggaren via skolskjuts@lekeberg.se. Skolskjutshandläggaren kan hjälpa dig med en eventuell överklagan.

Jag vill säga upp skolskjutsen. Hur gör jag?

Svar: Kontakta skolskjutshandläggaren via skolskjuts@lekeberg.se och meddela att du vill säga upp skolskjutsen. Det är viktigt att du anger från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Jag är osäker på om jag fyllde i rätt uppgifter i min ansökan. Vad gör jag nu?

Svar: Om du är osäker och vill kontrollera dina uppgifter kan du skicka ett mail till skolskjuts@lekeberg.se. Ett tips till nästa gång är spara ner den sammanställning som visas i det sista steget innan du skickar in din ansökan. Det går även bra att skriva ut sammanställningen.

Om du inte finner svaret på din fråga här och/eller har andra frågor eller synpunkter som berör skolskjuts är du välkommen att kontakta skolskjutshandläggaren via skolskjuts@lekeberg.se.