Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Specialkost och anpassade måltider

Om du som vårdnadshavare har barn med behov av specialkost eller anpassade måltider ska du lämna in en ansökan om specialkost eller anpassad måltid. Inför varje nytt läsår eller vid förändringar i barnets behov vill vi att du skickar in blanketten för uppföljning av specialkost och anpassad kost så att vi kan säkerställa att alla barn får rätt kost.

Ansökan specialkost Word, 81.9 kB.
Ansökan anpassad kost Word, 84.7 kB.

Uppföljning av specialkost och anpassad kostWord, 79.7 kB.

Syftet med rutinen för specialkost i förskola och skola är att poängtera att alla barn/elever med dokumenterat behov av specialkost eller anpassade måltider ska få rätt kost, oavsett födoämnesöverkänslighet/ födoämnesallergi, funktionsnedsättningar eller etiska/religiösa ställningstaganden, med god dokumentation och uppföljning från att de börjar förskolan och vidare under alla skolår. Rutinen för specialkost och anpassade måltider ser lite olika ut beroende på barnets ålder samt anledningen till att barnet behöver specialkost eller anpassade måltider.

Specialkost och anpassade måltider

Vi skiljer på specialkost och anpassade måltider. Med specialkost menas kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, tex glutenintolerans, och andra allvarliga födoämnesöverkänsligheter/födoämnesallergier.

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta/delta i den ordinarie måltiden.

Behovet av specialkost och anpassade måltider ska styrkas med ett intyg eller en journalkopia från sjukvården där behovet är dokumenterat. Om det inte finns ett dokumenterat behov av specialkost i form av intyg eller journalkopia från sjukvården finns inte rätt till specialkost. Vid önskemål om till exempel vegetarisk kost och fläskfri kost krävs inget underlag från sjukvården. För barn/elev som tål kost innehållande laktos men önskar laktosfri mjölk att dricka krävs inget läkarintyg.

Beställning av specialkost och anpassade måltider

Huvudansvaret för information till skolan av barnets/elevens behov av specialkost ligger alltid hos vårdnadshavaren. Om behovet av specialkost förändras under läsåret kontaktas ansvarig personal/skolsköterska.

Förskolan: För barn med behov av specialkost tar vårdnadshavaren kontakt med ansvarig förskolepersonal. Ett specialkostintyg skrivs av ansvarig rektor.

Skola: För barn/elever med behov av specialkoster kontaktas skolsköterska. Alla specialkostintyg skrivs av skolsköterska.

Anpassade måltider: för barn/elever med behov av anpassade måltider kontaktas måltidschef.

Vid önskemål om vegetarisk eller fläskfri kost kontaktas respektive kök.

Ansökan om specialkost/anpassade måltider kan inte användas om barnet/eleven av någon anledning inte tycker om den ordinarie kost som serveras.

Pågående specialkost

Vid barn/elevs/personals frånvaro såsom sjukdom/ledighet ansvarar vårdnadshavaren/personalen själv för information till produktionsköket.

Uppföljning av specialkostintyg (bilaga 2) sker av ansvarig personal/skolsköterska perioden juni-augusti varje år för att säkerställa att behovet kvarstår. Om inget svar inkommer från vårdnadshavare om fortsatt behov av specialkost/anpassade måltider avslutas specialkosten/den anpassade måltiden.