Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Specialkost

Specialkost serveras till de barn och elever som är i behov av detta. För att få specialkost finns det lite olika rutiner beroende på barnets ålder och anledningen till att barnet behöver specialkost. Gemensamt för alla är att det finns en specialkostblankett som ska fyllas i.

Syftet med rutiner för specialkost i förskola och skola är att poängtera att alla barn/elev med dokumenterat behov av specialkost ska få rätt kost oavsett födoämnesöverkänslighet/ födoämnesallergi och religiös övertygelse, med god dokumentation och uppföljning från att de börjar förskolan och vidare under alla skolår.

Definition av specialkost

All kost som inte är ordinarie kost kallas specialkost. Specialkost räknas inte om barn/elev av någon anledning inte tycker om den kost som serveras. Behovet av specialkost ska styrkas med ett intyg eller en journalkopia från sjukvården där en födoämnesöverkänslighet/ födoämnesallergi är dokumenterad. Om det inte finns ett dokumenterat behov av specialkost i form av intyg eller journalkopia från sjukvården finns inte rätt till specialkost.

Specialkoster

  • Berättigande till specialkost är följande grupper
  • Medicinskt motiverade specialkoster, t ex diabetes, glutenintolerans och allvarliga födoämnesöverkänslighet/ födoämnesallergier som kräver medicinsk behandling och följs upp av sjukvården. 
  • För barn/elev som tål kost innehållande laktos men önskar laktosfri mjölk att dricka krävs inget läkarintyg.
  • Behov av anpassad kost.
  • För vegetarisk kost gäller att barn/elev sedan en månad äter vegetariskt hemma. Barn/elever i skolan som önskar börja med vegetarisk kost ska ha ett kostsamtal med skolsköterska.  

Beställning av specialkost

Huvudansvaret för information till skolan av barnets/elevens behov av specialkost ligger alltid hos vårdnadshavaren. Om behovet av specialkost förändras under läsåret kontaktas ansvarig personal/skolsköterska.

Förskolan: För barn med behov av specialkost tar vårdnadshavaren kontakt med ansvarig personal. Ett specialkostintyg (bilaga 1) skrivs av ansvarig rektor som ansvarar för en förteckning över specialkoster. Denna uppdateras kontinuerligt och skickas till produktionsköket.

Skola: För barn/elever med behov av specialkoster kontakta skolsköterska . Alla specialkostintyg skrivs av skolsköterska. I vissa fall får vårdnadshavaren kontakt med måltidschef för att diskutera specialkosten. Skolsköterskan ansvarar för en förteckning över specialkoster.  Denna uppdateras kontinuerligt och skickas till produktionsköket.

Pågående specialkost

Vid barn/elevs/personals frånvaro såsom sjukdom/ledighet ansvarar vårdnadshavaren/personalen själv för information till produktionsköket.  Produktionsköket ansvarar för att informera ansvarig personal i förskolan/skolsköterska om barn/elev under två veckor inte ätit sin specialkost. Vårdnadshavaren kontaktas för uppföljning och fortsatt specialkost.

Uppföljning av specialkostintyg(bilaga 2) sker av ansvarig personal/skolsköterska mellan juni-augusti varje år. Om inget svar inkommer från vårdnadshavare avslutas specialkosten.

Rutiner för specialkost 2021 Word, 81.6 kB.