Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

InfoMentor lärplattform

InfoMentor är en lärplattform där skolans personal kan kommunicera med vårdnadshavare och elever kring elevens lärande och utveckling. I InfoMentor hanteras dokumentation och information från skolverksamheten. Tidigare har skolan använt Infomentor för frånvaroanmälan. Från och med höstterminen 2022 kommer frånvaron registreras via appen Edlevo. Läs mer om hur du registrerar frånvaro i Edlevo här.

Inloggning på InfoMentor Hub

InfoMentors portal för vårdnadshavare och elev heter InfoMentor Hub. Den finns både som webbsida (www.infomentor.se) och som app för smartphone eller surfplatta. I InfoMentor Hub publiceras nyheter och information.

För logga in på InfoMentor behövs ett användarnamn och lösenord. Inloggningsuppgifterna får du som vårdnadshavare när ditt barn börjar skolan. Du behöver registrera aktuella kontaktuppgifter. Tänk på att kontrollera dina kontaktuppgifter vid terminsstart, så du alltid nås av information och nyheter från skolverksamheten.

Vanliga frågor och svar

InfoMentor är grundskolans lärplattform och en kommunikationskanal mellan skola och hem. Här hanteras omdömen och nyheter.

Du kan beställa ett nytt lösenord på inloggningssidan(www.infomentor.se) om du har registrerat din mejladress. Klicka på "Nytt lösenord"

Appen InfoMentor Hub finns för både vårdnadshavare och elev och innehåller samma information som webbsidan. För att koppla appen måste man först logga in på webbsidan. Uppe i högra hörnet klickar man på sitt namn för att nå Inställningar. Där finns instruktioner för att koppla ihop ditt Infomentor-konto med appen Infomentor Hub.

1. Ladda ner Infomentor Hub (appen är gratis) på smarttelefon eller surfplatta

2. Öppna appen

3. Under Autentisering i appen välj var du vill logga in på en webbläsare, Använd denna enhet eller Använd annan enhet

4. Logga in på webbsidan och klicka på namnet i högra hörnet och välj Konfigurera app

5. Följ sedan instruktionen i appen

Kontrollera att du har rätt mailadress registrerad i Infomentor.

Kontrollera så att inte mailen hamnat i skräpposten.

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger elever och vårdnadshavare en snabb överblick över all information. Boxarnas antal beror på vilken funktionalitet förskolan eller skolan har valt att använda och kan därför variera. Här nedanför kan du se vilka funktioner som finns tillgängliga för grundskolan.

Bedömningar
Här visas elevens alla bedömningar.

Den röda symbolen innebär att eleven behöver extra stöd för att uppfylla kunskapskravet. Det är då skolans ansvar att utreda vilka stödåtgärder som behövs för att hjälpa eleven.

Den gula symbolen innebär att eleven uppfyller det krav som lärarna har satt upp för den aktuella terminen/årskursen i sin planering av undervisningen, men att eleven ännu inte uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet som gäller för år 3, 6 eller 9.

Den gröna symbolen innebär att eleven har uppfyllt det nationellt fastställda kunskapskravet för år 3, år 6 eller år 9 och arbetar vidare mot nästa nivå.

Om ett kunskapskrav inte är bedömt med en symbol innebär det att kunskapskravet ännu inte behandlats i undervisningen.

Om skolor valt att publicera betyg ser elever och vårdnadshavare dessa genom att klicka på ”Betyg” längst nere till vänster.

Blogg
Här kan både eleven och vårdnadshavaren läsa lärarens inlägg och eleven kan även kommentera inläggen.

eTest
Denna box syns enbart för eleven och innehåller digitala prov som läraren kan lägga ut.

Fritidsschema
Här kan vårdnadshavaren registrera, se och ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se om lärare skrivit en kommentar.

Frånvaro
Hanteras inte längre i Infomentor. Frånvaroanmälan sker i appen Edlevo.
Läs mer om Edlevo här.

Information
Här visas de nyheter, filer och länkar som skolan har publicerat.

Kalender
Här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.

Kontaktlista
Här finns klasslistan med kontaktuppgifter och man kan skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare. Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas.

Planeringar
Här syns de planeringar som eleven har tillgång till och här samlar läraren all information till undervisningen.

Dokumentation
I denna box hittar du Portfolio – här syns de filer som skolan sparat på eleven. I boxen hittar du även de IUP, Åtgärdsprogram och Anteckningar som skolan publicerat, om skolan valt att använda dessa funktioner.

Schema
Hanteras i Edlevo från och med skolstart hösterminen 2022.

Uppgifter
Här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.

Utvecklingssamtal
Denna box syns enbart för vårdnadshavaren och visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal för eleven. När man har bokat en tid så visas den direkt på startsidan. Men det går även att gå in i boxen för att se, ändra eller avboka en bokad tid.

Veckoplan
Här finns en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.

I samband med utvecklingssamtal publiceras bedömningar på InfoMentor Hub. För att kunna ta del av elevens bedömingar krävs en säkrare inloggning med Bank-id. Här hittar du Familjewebben

Ja, all information lagras säkert. Informationen skickas krypterad
över internet och servrarna som informationen lagras i står i väl
bevakade och skyddade driftcentraler.