Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tulpanens skola F-3

Telefon:

Personalrum 0585-487 92
Askens hus 0585-487 64
Ekens hus 0585-488 18
Rönnens hus 0585-487 65
Köket 0585-487 94


Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Furulidsgatan 
716 31 Fjugesta

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller skolan t.ex. skollag och läroplan. Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas. Här nedan återfinns skolan kvalitetsredovisning, trygghetsplan och grundskolans nationella läroplan (LGR 11)

Här hittar du Tulpanens skolas styrdokument:
Läsårsförläggning

Skolverkets hemsida

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingWord

Ordningsregler på Tulpanens skolaPDF