Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tulpanens skola F-3

Telefon:

Personalrum 0585-487 92
Askens hus 0585-487 64
Ekens hus 0585-488 18
Rönnens hus 0585-487 65
Köket 0585-487 94


Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Furulidsgatan 
716 31 Fjugesta

Elev- och föräldrainflytande

Föräldramöten

Föräldramöten är en viktig mötesplats där föräldrar ska ha en självklar rätt att framföra åsikter och ta del i viktiga diskussioner och frågor som berör eleverna. Dessa genomförs vid ett eller två tillfällen per läsår.

Utvecklingssamtal

Varje termin erbjuds du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn ett utvecklingssamtal. Utvecklingsamtalet ska vara ett väl förberett samtal, där samtliga parter, elev, lärare och vårdnadshavare, ska ges likvärdig möjlighet att komma till tals.

Klass- och elevråd

Alla klasser har klassråd och ett par gånger per termin har skolan elevråd som leds av biträdande rektor. Alla klasser på skolan har representanter som deltar vid skolans elevråd.

Föräldraråd/föräldraforum

Tulpanens skola har, tillsammans med Lekebergsskolan 4-6, föräldraforum 1-2 gånger per termin. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna till dessa möten. På mötena finns en lärarrepresentant från Tulpanens skola, rektor samt biträdande rektor. Minnesanteckningar förs och läggs ut på infomentor.