Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Stöd, hälsa och trygghet

Specialpedagog

Petra Lycke

0585-48837

petra.lycke@lekeberg.se

Skolsköterska

Irmeli Gustavsson

0585-48828

irmeli.gustavsson@lekeberg.se

Skolkurator

Lina Ericson

0585-48839

lina.ericson@lekeberg.se

Annan personal

Skolläkare, psykolog och hörselpedagog finns som konsulter. Dessa söks genom kommunens Barn och Elevhälsoteam.