Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Vision

Skolans vision är att:

  • Alla elever når de nationellt satta kunskapskraven.
  • Alla elever ges förutsättningar att utvecklas maximalt.
  • All personals kompetens utnyttjas på bästa sätt.
  • Alla barn är allas ansvar.
  • Varje barn lär sig på sitt bästa sätt.
  • Vi visar respekt för varje individ, både barn och vuxen.
  • Vi har en flexibel organisation för att ta tillvara på alla resurser på bästa sätt.