Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller skolan t.ex. skollag och läroplan.
Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas. Varje skola har sedan lokala verksamhetsplaner som gäller på den enskilda skolan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mullhyttans skolans ordningsregler 2021-2022.pdf Pdf, 172.9 kB. 172.9 kB 2021-09-23 14.45
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mullhyttan 2022.pdf Pdf, 494.1 kB. 494.1 kB 2022-10-17 09.26