Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Elev- och föräldrainflytande

Vi har klassråd och fritidsråd minst en gång i månaden och vi har en gemensam rutin för klassrådet.

Vi har elevråd ca en gång i månaden och det består av representanter från årskurserna 1-6. Elevrådet fungerar också som miljöråd. 

Vi har en aktiv Hem & skolaförening, vars styrelse träffar skolans representanter ca 1 gång / månad.

Vid frågor till Hem och skolaföreningen kontakta ordförande Alen på telefon 0703141190.

Följ gärna Mullhyttans Hem och skola på facebook "Hem och Skola-Mullhyttan".