Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Elev och förälder

Vid sjukdom

Om ditt barn är sjukt och måste vara hemma ska du anmäla det till skolan varje dag. Det finns olika sätt att anmäla sjukfrånvaro beroende på vilken årskurs eleven går i. Går barnet på fritids så ska ni sjukanmäla dit också (på Edlevo samt på telefonnummet nedan). Du ska alltid sjukanmäla via familjewebben, se nedan.

Har ditt barn specialkost ska du också kontakta skolköket Lekebergsskolan 0585-48833.


Årskurs F-2

Ringa till Tallbacken (Fritidshem): 070-224 91 09
Sjukanmäl på Edlevo både för både för skola och fritids.


Årskurserna 3-6

Sjukanmäl på Edlevo både för skola och fritids.