Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Mullhyttans skola F-6

Mullhyttans skola tillhör Mullhyttans rektorsområde, som består av fritidshem för barn 6 – 12 år, förskoleklass samt skola årskurs 1 – 6.

Fotograf: Ulf Inggårde

Skolan består av två hus, förutom gymnastikhuset; Tallbacken med förskoleklass, fritidshem, klass 1 och klass 2, samt Skogsbrynet med klasserna 3 till 6.

Skolan ligger mitt i samhället Mullhyttan och har nära till en varierad natur, som vi försöker utnyttja. Vi har en fantastisk skolgård och närmiljö, som ger möjlighet till många aktiviteter.

Datum skolan stänger tidigare för APT

22/5 Öppet hus, kl 18.00. Alla är välkomna att besöka skolan!

27/5 APT, fritids stänger kl 15:50.

10/6 Skolavslutning, eleverna träffas på skolgården kl 18.00! Andra personer är välkomna samma tid till Kvarngården.

 

Skolans vision

 • Alla elever når de nationellt satta kunskapskraven.
 • Alla elever ges förutsättningar att utvecklas maximalt.
 • All personals kompetens utnyttjas på bästa sätt.
 • Alla barn är allas ansvar.
 • Varje barn lär sig på sitt bästa sätt.
 • Vi visar respekt för varje individ, både barn och vuxen.
 • Vi har en flexibel organisation för att ta tillvara på alla resurser på bästa sätt.

Skolans värdegrund

 • Vi har det bra tillsammans.
 • Vi är ett team.
 • Vi tränar, lär och skapar.
 • Vi lär av våra misstag.
 • Vi gör vårt bästa.
 • Vi firar varandras framgång.

För att få bästa förutsättningar att lyckas med skolarbete och för att skapa trygghet
och studiero så har vi följande gemensamma regler på vår skola.

På vår skola:
- Håller vi ordning på våra saker och hjälps åt att hålla rent och snyggt därför att det gör det enklare för oss och skapar en trevligare miljö.
- Pratar vi med varandra på ett trevligt sätt för att svordomar och tråkiga uttryck inte behövs och de kan såra
- Använder vi inte mobiltelefoner under skoldag eller fritidsverksamhet som en del i att skapa trygghet och att uppmuntra socialt samspel mellan elever.
- Är vi ute på våra raster och innan skoldagens början därför att det är viktigt att få frisk luft och vi mår bra av att röra på oss.
- Skojbråkar vi aldrig därför att det alltför lätt kan bli riktigt bråk.
- Stannar alla elever inom skolans område under skoltid så att de vuxna kan hålla uppsikt och vet var eleverna är.
- Äter vi inte tuggummi eller godis därför att tänder och mage mår bäst av det.
- Har vi aldrig några nötter, eller något som innehåller nötter därför att det kan finnas elever eller personal som kan bli sjuka av det.

Det här gäller utomhus på Mullhyttans skola

För att ha det bra tillsammans när vi är ute och för att skapa trygghet gäller följande regler när vi är ute på raster och andra aktiviteter.

Vi har en fin, härlig och stor skolgård och det är viktigt att vi har gemensamma gränser så att
rastvärdar och andra vuxna kan finnas nära elever och ha god uppsikt. För att göra skolgården
till en trygg plats så har vi följande gränser för var eleverna har rätt att vara:
- Förskoleklassen får gå som längst till första diket mot skogen men inte till lekparken på egen hand.
- Årskurs 1 får som längst gå till första diket och till lekparken.
- Årskurs 2-6 kan leka vid bäcken på förmiddags rasten men inte vara längre in i skogen om en vuxen finns med.
- Vi går som längst till klätterväggen och ingen ska vara bakom gymnastiksalen.
- Vi är aldrig i brandtrappan eller på parkeringen i våra lekar eller aktiviteter.

För att vara rädda om oss och skapa god trygghet tänker vi också på
- att vi använder alltid hjälm när vi gör något på hjul
- vi använder alltid hjälm på isen och i pulkabacken
- fotboll spelar vi på spontanidrottsplatsen och på grusplanen
- att om vi cyklar så gör vi det på grusplanen.

Om ditt barn är sjukt och måste vara hemma ska du anmäla det till skolan varje dag.

Årskurs F-2

Ring till Tallbacken (Fritidshem): 070-224 91 09
Sjukanmäl på Edlevo.

Årskurserna 3-6

Sjukanmäl på Edlevo.

Specialkost

Har ditt barn specialkost ska du också kontakta skolköket Lekebergsskolan 0585-488 33.

Vi har klassråd och fritidsråd minst en gång i månaden och vi har en gemensam rutin för klassrådet.

Vi har elevråd ca en gång i månaden och det består av representanter från årskurserna 1-6. Elevrådet fungerar också som miljöråd. 

Vi har en aktiv Hem & skolaförening, vars styrelse träffar skolans representanter ca 1 gång / månad.

Vid frågor till Hem och skolaföreningen kontakta ordförande Martina Bergman på telefon 0703446701.

Följ gärna Mullhyttans Hem och skola på facebook "Hem och Skola-Mullhyttan".

Kartan över Mullhyttans skola F-6

Klicka här för att öppna den stora kartan.