Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan F-6

 

Telefon:

Expedition/administratör
Johanna Malmberg 0585-488 91

Rektor

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Biträdande rektor

Eva Nygren
0585-488 79
eva.nygren@lekeberg.se

Telefonnummer för att nå de olika enheterna:

Fritids Ametisten: 072-202 16 19
Fritids Rubinen: 072-248 41 28
Fritids Smaragden: 072-238 86 56
Fritids Diamanten: 073-032 75 68

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Adress:

Letstigen 6
716 30 Fjugesta


Lekebergsskolan F-6

På Lekebergsskolan F-6 i Fjugesta går ca 420 elever. Förutom klasserna F-6 finns här även fritidshem och kommunens anpassade grundskola.

Skolans värdegrund

Hålla ihop: Vi ska bry oss om varandra. 

Jämställdhet: Alla, flickor och pojkar, är lika mycket värda fast man är olika.

Ärlighet: Vi ska vara ärliga och kunna lita på varandra.

Respekt: Alla ska bli respekterade, vi ska lyssna, förstå och visa varandra hänsyn.

Trygghet: Du ska kunna lita på andra och veta att i skolan får alla finnas och utvecklas efter egna förutsättningar.

Ansvar: Du ska ta ansvar för det du säger och gör och inte använda kränkande ord. Du ska ta ansvar för skolarbetet, läxorna och din arbetsmiljö.  

 • Vi tar hand om varandra, hjälper och stödjer varandra genom att visa
  respekt och pratar om och med varandra med ett sjyst språk.

 • Vi är kvar på skolans område under skoltid, undantag vid undervisning
  utanför skolans område.

 • Vi använder ytterskor och ytterkläder endast utomhus.

 • Vi är ute på rasterna. Om det är snö leker vi med den, vi kastar inte snö på varandra eller kastar prick på saker.

 • Vi kommer i tid till lektionerna med rätt material och inväntar lärarens
  instruktioner. Vi bidrar till en god arbetsro i klassrummet och vi lämnar
  inte klassrummet utan lov från läraren.

 • Vi lämnar personliga saker hemma. Om eleven har med sin telefon till
  skolan ska den lämnas till läraren när första lektionen börjar eller till
  fritids om dagen börjar där.
  - Elever F-3 får inte använda sina mobiler på skolans område.
  - Elever år 4-6 får använda sin telefon före och efter skolan, filmning
  eller fotografering är inte tillåtet på skolans område.

 • Vi är rädda om vår skola, vår lärmiljö och vårt material. Klubbor, bollar,
  kickbike, skateboards ska förvaras i utomhusförrådet.

 • Det är en godisfri skola, gäller även tuggummi. Allt som serveras i
  skolrestaurangen äts där, även bröd och frukt

Vi har Elevråd en gång i månaden. Då träffas rektor och en pedagog tillsammans med en representant från varje klass.  Inför elevrådsmötet har varje klass  klassråd där eleverna har möjlighet att ta upp olika frågor. Därefter tar representanten med aktuella och relanvanta frågor/svar till elevrådet där de diskuteras.

Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande," Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former" samt "Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön."

Karta över Lekebergsskolan F-6

Klicka här för att öppna den stora kartan.