Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Stöd, hälsa och trygghet

Skolans lokala elevhälsa består av rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Dessa jobbar nära eleverna vilket gör att åtgärder snabbt kan sättas in vid behov. Den lokala elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser, vilket kan handla om skolpsykolog, skolläkare eller externa aktörer (socialtjänst, BUP, habilitering, SPSM etc.).

Kurator

Emma Freij
Tel 0585-489 30, 070-65 61 333
emma.freij@lekeberg.se


Skolsköterska

Tina Andersson
tina.andersson@lekeberg.se
0585-482 46


Specialpedagog

Lieselotte Höppe Persson
072-078 98 33