Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Visioner

Den vision som Lekebergsskolan 7-9 arbetar efter är:

Lekebergsskolan ska vara en arbetsplats för elever och personal, där vi har en gemensam värdegrund som genomsyrar all verksamhet, där den enskilde elevens sociala och kunskapsmässiga behov alltid står i centrum.

Det ska finnas en inneboende respekt bland personal och elever för alla människors lika värde och rätt att känna sig trygg på vår skola.

Våra elever ska rustas med ett gott självförtroende och grundläggande kunskaper och därigenom erhålla en beredskap att möta framtiden med en positiv inställning.