Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Organisation, vision och styrande dokument

​Ledning

Lekebergsskolan 7-9 leds av rektor Bengt Johansson:

Telefon: 0585-489 85
E-post: bengt.johansson@lekeberg.se

Arbetslag

Lärarna arbetar i fyra arbetslag, A, B, C och D med 6-8 lärare i varje. Arbetslaget ansvarar för undervisningen i sin enhet. Enheten består av ca.
60 - 80 elever. Varje klass består av ca. 20-30 elever. Det finns en
utvecklingsledare i varje enhet, som tillsammans med rektor bildar skolans ledningsgrupp.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28 

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Förstelärare

I Lekebergs kommun finns i dagsläget åtta stycken förstelärare.