Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Elev- och föräldrainflytande

Föräldramöten

Föräldramöten är en viktig mötesplats där föräldrar ska ha en självklar rätt att framföra åsikter och ta del i viktiga diskussioner och frågor som berör eleverna. Dessa genomförs en gång per läsår.

Utvecklingssamtal

Utvecklingsamtalen varje termin ska vara ett väl förberett samtal, där samtliga parter, elev, lärare och vårdnadshavare, ska ges likvärdig möjlighet att komma till tals.

Klass- och elevråd

Varje klass regelbundna klassråd. Där har alla elever chans att göra sin röst hörd och framföra sina åsikter. Dessa tas med till elevrådet som diskuterar och fattar beslut i aktuella frågor.