Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Elev och förälder

Vid sjukdom

Sjukanmälan görs av målsman via Infomentor.

Sjukanmälan måste göras senast 08.00 varje dag som eleven är frånvarande.

Om elev inte är frånvaroanmäld får vårdnadshavare ett sms om ogiltigt frånvaro.

Infomentor

Vår lärplattform heter Infomentor där kan både elever och vårdnadshavare se nyheter, prov- och inlämningsdatum, scheman samt anmäla sjukfrånvaro.

Infomentor