Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 4-6

Telefon:

Sjukanmälan för elev görs via InfoMentor eller till klasslärare.

 

Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Letstigen 6
716 30 Fjugesta


Vision och värdegrund

Lekebergsskolans värdegrund.

  • Hålla ihop: Vi ska bry oss om varandra. 
  • Jämställdhet: Alla, flickor och pojkar, är lika mycket värda fast man är olika.
  • Ärlighet: Vi ska vara ärliga och kunna lita på varandra.
  • Respekt: Alla ska bli respekterade, vi ska lyssna, förstå och visa varandra hänsyn.
  • Trygghet: Du ska kunna lita på andra och veta att i skolan får alla finnas och utvecklas efter egna förutsättningar.
  • Ansva: Du ska ta ansvar för det du säger och gör och inte använda kränkande ord. Du ska ta ansvar för skolarbetet, läxorna och din arbetsmiljö.  

Dokument

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandlingWord

Plan för ökad skolnärvaroWord