Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 4-6

Telefon:

Sjukanmälan för elev görs via InfoMentor eller till klasslärare.

 

Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Letstigen 6
716 30 Fjugesta


Organisation

Rektor

Lekebergsskolan 4-6 leds av rektor Solveig Sandin:
Telefon: 0585-487 03
E-post: solveig.sandin@lekeberg.se

Arbetslag

Arbetslag 1 består av pedagoger som arbetar med eleverna i årskurs 4, 5 och 6.

Arbetslag 2  består av pedagoger som arbetar med eleverna i grundsärskola och träningsskola

Arbetslaget fritidshemmet Grottan är organiserat i eget arbetslag.

Grundsärskola

Kommunens särskola är förlagd till Lekebergsskolan 4-6 och har inriktning grundsärskola och träningsskola. Vi har årskurs 1-6 med möjlighet till förlängning till och med årskurs 9.

Förste lärare

Lekebergs kommun har utsett nio förstelärare varav en arbetar på Lekebergsskolan 4-6. Förstelärarna ingår i ett nätverk och arbetar kommunövergripande inom olika områden.

Dokument