Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 4-6

Telefon:

Sjukanmälan för elev görs via InfoMentor eller till klasslärare.

 

Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Letstigen 6
716 30 Fjugesta


Elevråd

Vi har Elevråd en gång i månaden. Då träffas rektor och en pedagog tillsammans med en representant från varje klass.  Inför elevrådsmötet har varje klass  klassråd där eleverna har möjlighet att ta upp olika frågor. Därefter tar representanten med aktuella och relanvanta frågor/svar till elevrådet där de diskuteras.

Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande," Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former" samt "Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön."

Föräldraforum

På vår skola finns en föräldragrupp där det ska finnas en representant från varje klass. Föräldragruppen träffas en gång i månaden tillsammans med rektor och pedagog. Föräldraforum är en rådgivande föräldragrupp som tillsammans med skolan arbetar för att främja elevernas bästa.