Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Hidinge skola F-6

Telefon:

Personalrum, 0585-488 62

 

Rektor:

Björn Ekedahl
0585-488 60
bjorn.ekedahl@lekeberg.se


Telefonnummer för att nå de olika enheterna:

Förskoleklass och Lillfritids: 0585-488 96, 072-546 08 45

Storfritids: 0585-489 01, 072-504 25 19

Fritids åk 3-5: 0585-482 18, 072-450 13 22

Hidinge skola 0585-488 62, 072-504 29 12

Idrottslärare: 0585-489 04, 072-504 39 42

Vaktmästare : 070-582 81 81

Skolkurator: 0585-488 77Skolsköterska: skicka e-post genom att klicka här

Adress:

Vretalundsvägen 1
719 93 Vintrosa

Vision och värdegrund

Lösningsinriktad pedagogik

Lösningsinriktad pedagogik är ett förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet och det innebär att vi tar fasta på elevens eller gruppens styrkor och satsar på att se möjligheter till lösningar istället för att fokusera på problem.

En tydlig målsättning för vår skola är att eleverna ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Ett led i detta är att skolan har ett aktivt elevråd från klass 1-6 samt kamratstödjare från klass 3-6.