Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Hidinge skola F-6

Telefon:
Personalrum
0585-488 62

Rektor:
Maria Åkerstedth
0585-488 60
maria.akerstedth@lekeberg.se

Skoladministratör:
Anette Ardland
0585-48223

Telefonnummer för att nå de olika enheterna:
Förskoleklass och Lillfritids: 0585-488 96, 072-546 08 45
Storfritids: 0585-489 01, 072-504 25 19
Hidinge skola lärarrum: 0585-488 62, 072-504 29 12


Skolkurator: Lina Ericson
Mejladress: lina.ericson@lekeberg.se

Specialpedagog: Jonas Schyllert
Mejladress: jonas.schyllert@lekeberg.se

Skolsköterska: 0585-48828
skicka e-post till skolsköterska

Adress:

Vretalundsvägen 1
719 93 Vintrosa

Hidinge skola F-6

Välkommen till Hidinge skola i Hidinge Lanna. Skolan är organiserad i tre arbetslag; fritidshem, F-3 och 4-6 och har totalt ca 341 elever.

Skolavslutning på Hidinge skola

Åk 5 – 6 har sin skolavslutning i Hidinge kyrka måndagen den 10/6 kl 17.30.

I kyrkan är det begränsat med plats och vi räknar med att varje elev kan ha med sig max två vuxna in i kyrkan.

Åk F – 4 har sin skolavslutning på skolgårdens framsida tisdagen den 11/6 kl 8.30.

Eleverna börjar klockan 8.00 i sina klassrum. Sedan samlas vi på skolgården för att sjunga in sommaren tillsammans. Ceremonin är ca 40 minuter och som publik får man stå.

Vid regn kommer skolavslutningen genomföras inomhus endast för eleverna. Tyvärr kan vi då inte rymma någon publik.

 

Lösningsinriktad pedagogik

Lösningsinriktad pedagogik är ett förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet och det innebär att vi tar fasta på elevens eller gruppens styrkor och satsar på att se möjligheter till lösningar istället för att fokusera på problem.

En tydlig målsättning för vår skola är att eleverna ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Ett led i detta är att skolan har ett aktivt elevråd från klass 1-6 samt kamratstödjare från klass 3-6.

Fritidshem

På Hidinge skola går ungefär 190 barn på fritids. Fritids finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Fritidshemmet ska

  • Ta tillvara elevernas lust att lära
  • Stödja elevernas sociala och allmänna utveckling
  • Utvidga och fördjupa barnens kunskaper och erfaranhet
  • Träna på demokrati, inflytande och ansvar
  • Erbjuda en meningsfull fritid