Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Förskoleklass

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt sen höstterminen 2018. Det har Riksdagen bestämt. Förskoleklassen är en ettårig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklasser finns på Tulpanens skola, Mullhyttans skola och Hidinge skola. Elever i förskoleklass erbjuds kostnadsfri skolskjuts.

Det finns en läroplan som styr verksamheten i förskoleklassen. Läroplanen ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som står i läroplanen om lärare gäller också för förskollärare och fritidspedagoger.