Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Stöd, hälsa och trygghet

Skolans lokala elevhälsa består av rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Dessa jobbar nära eleverna vilket gör att åtgärder snabbt kan sättas in vid behov. Den lokala elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser, vilket kan handla om skolpsykolog, skolläkare eller externa aktörer (socialtjänst, BUP, habilitering, SPSM etc.).

Kurator, Emma Andersson

Tel 0585-489 30, 070-65 61 333

emma.andersson@lekeberg.se


Skolsköterska

Kristina Gidmo

kristina.gidmo@lekeberg.se

Tel 0585-488 97

Irmeli Gustavsson

irmeli.gustavsson@lekeberg.se

Tel 0585-487 00 (vxl)