Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Grundskola

I Lekebergs kommun finns 5 skolor. En i Hidinge, en i Mullhyttan och tre för olika årskurser i Fjugesta.

Grundskolan är obligatorisk och barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten inträder från höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör då barnet fyller 16 år. Utbildningen ska vara avgiftsfri.

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfria skolskjutsar.
I Lekebergs kommun finns fem kommunala grundskoleenheter (0 friskolor):

  • Mullhyttans skola F-6 (ca 12 km från tätorten Fjugesta)
  • Hidinge skola F-6 (ca 8 km från tätorten Fjugesta)
  • Tulpanens skola F-3 (centralt belägen i Fjugesta)
  • Lekebergsskolan 4-6 (centralt belägen i Fjugesta)
  • Lekebergsskolan 7-9 (centralt belägen i Fjugesta)