Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanligt förekommande frågor som berör skolskjuts. Läs gärna igenom frågorna innan du kontaktar oss.

Jag har ingen dator. Kan jag ansöka via min mobiltelefon?

Svar: Ja, ansökan är anpassad för både dator, mobiltelefon och surfplatta. Om du har problem med internetanslutning finns en stationär gästdator på Lekebergs Bibliotek som du kan använda för att göra din skolskjutsansökan.

Jag ska ansöka om skolskjuts men har inte klart med fritidsschema. Hur fyller jag i ansökan?

Svar: Fyll i ansökan som vanligt och bocka i att ni har fritidsplats, men fyll inte i vilka dagar ni har fritids. I det steget av ansökan där du kan skriva övriga upplysningar skriver du att ni kommer ha ett fast fritidsschema men att det inte är klart. När schemat är klart skickar du det till skolskjuts@lekeberg.se. I det steget av ansökan där du ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller du i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in redigeras dagarna manuellt.

Vårt barn har växelvis boende. Har vi rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna?

Svar: Om båda vårdnadshavarna bor inom Lekebergs kommun och eleven går i den skolan som denne har placerats i har man rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts finner ni i skolskjutsreglerna.

Om den ena vårdnadshavaren bor utanför Lekebergs kommun har eleven inte rätt att få skolskjuts till den adress som ligger utanför Lekebergs kommun. Skolskjuts beviljas enbart till den vårdnadshavare som bor inom kommunen. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts finner ni i skolskjutsreglernaPDF.


Jag är missnöjd över mitt skolskjutsbeslut. Vem kan jag prata med?

Svar: Är du inte nöjd med ditt beslut om skolskjuts kan du kontakta skolskjutshandläggaren via e-post: skolskjuts@lekeberg.se. Om du vill överklaga ditt beslut kan handläggaren förklara hur du gör det.

Jag vill säga upp skolskjutsen. Hur gör jag?

Svar: Kontakta kommunen via skolskjuts@lekeberg.se och meddela att du vill säga upp skolskjutsen och från vilket datum uppsägningen ska gälla.


Hur ska mitt barns personnummer fyllas i?

Svar: ÅÅMMDD-XXXX

Jag är osäker på om jag fyllde i rätt uppgifter i min ansökan. Vad gör jag nu?

Svar: Om du är osäker och vill kontrollera dina uppgifter kan du skicka ett mail till skolskjuts@lekeberg.se. Ett tips till nästa gång är spara ner den sammanställning som visas i det sista steget innan du skickar in din ansökan. Det går även bra att skriva ut sammanställningen.

Varför har kommunen ändrat skolskjutsreglerna inför läsåret 2019/2020?

Svar: Kommunen har uppmärksammat att beviljade skolskjutsplatser aldrig nyttjas av en del elever.
För att förbättra situationen har därför ansvarig nämnd, Kultur- och bildningsnämnden, beslutat att alla måste ansöka om skolskjuts, oavsett skäl. Många andra kommuner har av samma anledning valt att övergå till det nya ansökningsförfarandet och har på så sätt förbättrat situationen.

Mer information om det nya ansökningsförfarandet finns att läsa på kommunens hemsida: www.lekeberg.se/skolskjuts.

Om du inte finner svaret på din fråga här och/eller har andra frågor eller synpunkter som berör skolskjuts är du välkommen att kontakta oss via skolskjuts@lekeberg.se.