Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skolskjuts

Lekebergs kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade. Inför läsåret 2019/2020 ska alla elever inom grundskolan ansöka om skolskjuts. En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare. Särskoleelever är undantagna från att behöva ansöka om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts
Ansök om skolskjutsAnsök om skolskjuts
Ansök om skolskjuts