Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Grundskola och förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklass, som hittills har varit frivillig, blir obligatoriskt från höstterminen 2018. Det har Riksdagen bestämt. Förskoleklassen är en ettårig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklasser finns på Tulpanens skola, Mullhyttans skola och Hidinge skola. Elever i förskoleklass erbjuds kostnadsfri skolskjuts.

Det finns en läroplan som styr verksamheten i förskoleklassen. Läroplanen ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som står i läroplanen om lärare gäller också för förskollärare och fritidspedagoger.

Grundskola

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten inträder från höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör då barnet fyller 16 år. Utbildningen ska vara avgiftsfri.

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfria skolskjutsar.
I Lekebergs kommun finns fem kommunala grundskoleenheter (0 friskolor):

  • Mullhyttans skola F-6 (ca 12 km från tätorten Fjugesta)
  • Hidinge skola F-6 (ca 8 km från tätorten Fjugesta)
  • Tulpanens skola F-3 (centralt belägen i Fjugesta)
  • Lekebergsskolan 4-6 (centralt belägen i Fjugesta)
  • Lekebergsskolan 7-9 (centralt belägen i Fjugesta)