Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Planering förskola och fritidshem

Planering förskola och fritidshem är ett digitalt system som vårdnadshavare till barn på Växthuset Berga och Hidinge Fritids kan använda för att bland annat:

  • Registrera schema och anmäla närvaro samt frånvaro
  • Lämna inkomstuppgift, säga upp barnomsorgsplats och ansöka om ny plats
  • Kommunicera med pedagoger via SMS

I dagsläget används systemet enbart på Växthuset Berga och Hidinge Fritids som är projektets testpiloter. Tanken är att det ska utökas och på sikt finnas hos samtliga förskolor och fritids i Lekebergs kommun. Genom att ersätta dagens manuella hantering vad gäller att ansöka, planera, genomföra och följa upp förskole- och fritidsverksamheten i kommunen med en ny digital hantering så kommer berörda verksamheter att såväl frigöra tid som att höja kvaliteten, tryggheten och säkerheten.

Nedan hittar du beskrivningar av systemets verktyg samt lathundar.

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta barnomsorghandlaggare@lekeberg.se

App

Appen, Tieto Edu, används bland annat för att registrera barnschema och anmäla frånvaro. Mer information finns i användarhandledningarna.

Vårdnadshavare som inte kan ladda ner appen kan använda den här länken istället.

Användarhandledning barnschemaPDF
Användarhandledning frånvaroanmälanPDF

SMS-tjänst

SMS-tjänsten används för att skicka meddelanden till pedagogerna. Mer information finns i lathunden längst ner på sidan.

E-tjänst - Under uppbyggnad!

E-tjänsten används bland annat till att:

  • Säga upp barnomsorgsplats och ansöka om ny plats
  • Registrera och ändra kontaktuppgifter
  • Lämna inkomstuppgift

Lathundar

Här hittar du lathunden som skickades ut inför föräldramötet.