Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Frågor och svar

Vem har rätt till plats?

Lekebergs kommun erbjuder förskola och pedagogisk omsorg från det att barnet har fyllt 1 år, om du arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig eller aktivt söker arbete gäller särskilda regler.

Upp till början av sidan


Kan jag ta ut föräldrapenning och samtidigt lämna mitt barn på förskolan?

Barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar/vecka. Om barnet är 3-5 år (från höstterminen det år barnet fyller 3 år) gäller avgiftsfrihet 525 timmar per år, som följer skolans läsår. Barn i ålder 1-5 år som är föräldralediga med annat barn har rätt till plats.

Upp till början av sidan


Kan jag ta ut föräldrapenning och samtidigt lämna mitt barn på fritidshemmet?

Barn till föräldralediga har inte rätt till plats på fritidshem.

Upp till början av sidanHur gör jag för att ansöka om en plats?

Ansökan om barnomsorg görs till Barn- och utbildningsförvaltningen. Du ansöker via appen Tieto edu.

Upp till början av sidan


När måste jag ansöka om plats? Hur lång är väntetiden?

Plats inom barnomsorgen ska erbjudas senast fyra månader efter anmälningsdatum. Målsättningen för Lekebergs kommun är att erbjuda plats från den dag som behovet finns.

Upp till början av sidan


När får jag besked om plats? Hur får jag veta när mitt barn har blivit erbjuden en plats i förskolan?

Vi tar kontakt med dig via brev eller e-post.

Upp till början av sidan


Hur gör ni placeringen?

Vi utgår från vårdnadshavarens önskemål och anmälningsdatum. Tillgången på platser i kommunen spelar också en roll. Barngruppens storlek och sammansättning är en avgörande faktor. 

Upp till början av sidan


Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Om du tackar nej till en erbjuden plats får du behålla din plats i kölistan. Du kommer att erbjudas annan plats som blir ledig. Om du tackar nej till en erbjuden plats kan kommunen inte garantera placering inom fyra månader.

Upp till början av sidan


Får jag ändra placeringsdatum när jag har fått erbjudande om plats?

Ja, om platsen finns tillgänglig.

Upp till början av sidanJag vill byta förskoleplats? Hur gör jag?

För att byta placering måste du göra en ny ansökan om barnomsorg. Ansökan om plats inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Upp till början av sidan


Var finns det förskolor?

Det finns förskolor i Fjugesta, Lanna/Hidinge och Mullhyttan. Se Förskola och barnomsorg eller Förskolor

Upp till början av sidan

Var finns det fritids?

Fritidshem finns i Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge i anslutning till skolorna. Fritidshemmen tar emot barn före och efter förskoleklass/skola. Under skolloven får barnet vara på fritidshemmet den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Upp till början av sidan


Avgiftsfri allmän förskola — vad menas med det?

Allmän förskola erbjuds till barn från hösten det år det fyller tre år till och med vårterminen det år de fyller sex år. Allmän förskola bedrivs på de vanliga förskolorna och är frivillig. Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per helgfri vecka och följer skolåret. Barnet är ledigt på kompetensutvecklingsdagar och lovdagar. För plats i Allmän förskola ställs inte krav på att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Upp till början av sidan


Vad kostar det?

Kostnaden för barnomsorg beror på hur stor inkomst hushållet har och hur gammalt barnet är. Barn 3-5 år har en reducering av avgiften. Lekebergs kommun tillämpar maxtaxa.

Aktuell taxa gällande från 2023-01-01—2023-12-31

Avgift förskola barn 1-2 och pedagogisk omsorg
barn ett: 3 % av inkomsten – dock högst 1645 kr per månad
barn två: 2 % av inkomsten – dock högst 1097 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock höst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift förskola barn 3-5 år (allmän förskola)
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1097 kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Avgift fritidshem 6-12 år
barn ett: 2 % av inkomsten - dock högst 1097kr per månad
barn två: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn tre: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr per månad
barn fyra osv. Ingen avgift

Lovfritidshem 6-12 år
En avgift tas ut med 50 kr/dag.

Högsta avgift beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.
Inkomsttaket är 54 830 kr/månad.

Upp till början av sidan

Vad kostar det för 3-5-åringar?

Allmän förskola gäller 15 timmar/vecka, fördelas kl 8-14, måndag till fredag. Avgiftsfri placering följer grundskolans terminer. För barn i åldern 3-5 år (från höstterminen det år barnet fyller tre år) som deltar i förskoleverksamhet utöver Allmän Förskola tillämpas skolbarnomsorgstaxa.

Upp till början av sidan


Betalar man avgift även under inskolning?

Ja, inskolningstiden är avgiftsbelagd.

Upp till början av sidan


Betalar man avgift även när barnet är ledigt från förskolan, t ex på sommaren?

Ja, avgiften betalas månadsvis vid 12 tillfällen per år.

Upp till början av sidan


Kan man betala räkningen via autogiro?

Ja, för mer information kan du ringa kontaktcenter. Telefon: 0585-487 00.

Upp till början av sidan


Kan man betala via e-faktura?

Ja, det kan du göra, men endast barnomsorgsfakturorna i dagsläget. Du anmäler e-faktura via din internetbank.

Upp till början av sidan


Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Om du inte betalar avgift i enlighet med kommunens riktlinjer kan det leda till avstängning.

Upp till början av sidan


Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem skall betala räkningen?

Räkningen kommer till den förälder där barnet är folkbokfört. Ni kan även välja att få en delad faktura på avgiften.

Upp till början av sidan


Om jag får förändrad inkomst, hur fort ska jag meddela det?

Du bör omgående anmäla om inkomsten ändras.

Upp till början av sidan


Vilka öppettider har förskoleverksamheten?

Förskolorna har öppet 06.00-18.00 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Upp till början av sidan


Vad menas med kompetensutvecklingsdagar?

Vid fem tillfällen/år är den ordinarie verksamheten stängd för personalens kompetensutveckling.

Upp till början av sidan


Har kommunen skyldighet att ordna annan omsorg när förskola/pedagogisk omsorg har kompetensutvecklingsdagar?

För vårdnadshavare som inte har möjlighet att lösa omsorgen under dessa dagar kommer ett tillfälligt alternativ att ordnas. Anmälan ska ske senast två veckor i förväg.

Upp till början av sidan


Finns det lovfritids?

Ja, för de barn som inte är inskrivna i fritidshem finns lovfritids. För att få lovfritids måste vårdnadshavare arbeta eller studera. Lovfritids erbjuds på lov- och studiedagar. En avgift tas ut med 50 kr/dag. Önskan om lovfritids ska anmälas till fritidshemmet 14 dagar innan planerad vistelse.

Upp till början av sidan


Är mitt barn försäkrat?

Ja, Lekebergs kommun har en olycksfallsförsäkring. Den gäller under barnomsorgstid, helger och lov. Se Försäkringar

Upp till början av sidan


Får jag lämna mitt barn på förskolan/pedagogisk omsorg när jag som vårdnadshavare är sjuk?

Ja, enligt gällande schema de första två veckorna och därefter 15 timmar per vecka. Läs mer i dokumentet Smitta i förskolan Pdf, 1.4 MB..

Upp till början av sidan


Hur fort måste jag säga upp platsen om mitt barn ska sluta?

Uppsägningstiden är två månader.

Upp till början av sidan


Finns det öppna förskolor i kommunen?

 I Lekebergs kommun driver Svenska kyrkan öppen förskola i Mullhyttan, Fjugesta och Hidinge. Till öppna förskolan kan barn och föräldrar komma för att sjunga, pyssla, leka och fika tillsammans med andra.

Upp till början av sidan


Finns det någon föräldrakooperativ förskola?

Nej, det finns kommunala förskolor och en fristående förskola, men inget föräldrakooperativ.

Upp till början av sidan