Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Växthuset Berga


Avdelning Fröet:
0585-489 17
Avdelning Grodden: 0585-489 18
E-post: vaxthusetberga@lekeberg.se


Förskolechef

Ulrika Bilow Haglund
Telefon: 0585-487 46
E-post: ulrika.bilowhaglund@lekeberg.se

Adress:

Vändhakevägen 7
716 30 Fjugesta

Förskolan Växthuset Berga

Välkommen till Växthuset-Berga! På vår förskola finns barn mellan 1 och 5 år. Hos oss finns två hemvister, Fröet för de allra minsta och Grodden, som har två hallar, för de lite äldre barnen.

Vi låter barnens intressen styra vår verksamhet så långt det är möjligt då vi lyssnar till vad de tycker är spännande och vill göra just nu. Innemiljön är uppdelad i lärmiljöer med olika teman och de inbjuder bland annat till olika slags lekar och skapande, exempelvis bygg- och konstruktionsmiljö, ateljé, en scen för dramatiserande och rollek samt en hemvrå med mera.

Då förskolan ligger i utkanten av ett naturreservat så vistas vi en del i skogen och lagar även mat där när tillfälle ges. På vår gård har vi också ett stort tak utomhus med bord och bänkar där vi kan vara.

Vi vill utveckla kreativa, modiga och glada barn med vår utomhuspedagogik och utevistelse. Vi är inte en "Ur och Skurförskola" utan vi vistas även inomhus när vädret blir alltför dåligt. Vi tror att naturen är den perfekta lek- och inlärningsmiljön för en bättre motorik, ökad koncentrationsförmåga och en djupt rotad känsla för vår miljö.

Därför vill vi: 

  • förlägga vår dagliga verksamhet utomhus så långt det är möjligt.
         Vi är ute sommar som vinter, höst som vår.
  • erbjuda en variationsrik och stimulerande utemiljö där tid ges till lek, rörelse och utforskande 
  • lära barnen visa varsamhet, respekt och ansvar för allt levande
  • ha ett forskande arbetssätt, undersökande och upplevelsebaserat
  • ta tillvara naturens resurser och naturens skiftningar t ex årstiderna
  • väcka barnens miljömedvetenhet genom exempelvis sopsortering