Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Växthuset Berga

Telefon:

Avdelningarna Fröet, Ärtan och Bönan: 0585-489 18, 072-539 60 95

E-post: vaxthusetberga@lekeberg.se


Rektor:

Ulrika Bilow Haglund
Telefon: 0585-487 46
E-post: ulrika.bilowhaglund@lekeberg.se

Adress:

Vändhakevägen 7
716 30 Fjugesta

Förskolan Växthuset Berga

Välkommen till Växthuset Berga. På förskolan finns barn mellan 1 och 5 år fördelade på tre avdelningar: Fröet, Bönan och Ärtan. Vi ser oss som ett arbetslag där vi har ett gemensamt ansvar för alla våra barn.

Växthuset Berga ligger vackert beläget i utkanten av ett naturreservat, vi har en stor gård som delvis är en naturtomt med skog.

Vår innemiljö är indelad i lärmiljöer med olika teman och förändras utifrån barnens behov och intressen. Inför varje läsår väljer vi ett eller flera områden från läroplanen som vi ska arbeta med under året. Genom observationer ser vi vad som intresserar barnen just nu och utifrån det arbetar vi i projektform med fokus på det valda området.

Skollagen och läroplanen för förskolan ligger till grund för utbildningen. För att säkerställa förskolans kvalitet jobbar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Utbildningen hos oss lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska

Varmt välkomna till oss på Växthuset Berga!