Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Tummeliten

Telefon:

Kvisten 1-3 år 0585-487 95
Kotten 3-6 år 0585-487 96
Knoppen 3-6 år 072-543 63 97

E-post: tummeliten@lekeberg.se


Förskolechef:

Ulrika Bilow Haglund
Telefon: 0585-487 46
E-post: ulrika.bilowhaglund@lekeberg.se

Adress:

Nygatan 11
716 30 Fjugesta

Förskolan Tummeliten

Förskolan Tummeliten ligger på Nygatan 11 mitt i centrala Fjugesta. Förskolan har tre avdelningar, Kvisten, Knoppen och Kotten.

Förskolan arbetar enligt ett projektinriktat arbetssätt och synliggör barnens lärande med pedagogisk dokumentation där vi dokumenterar och följer upp verksamheten utifrån barnens perspektiv. Pedagogerna arbetar med vägledande samspel som verktyg och vill med hjälp av detta verktyg bemöta alla barn på ett positivt och respektfullt sätt. Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet,nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Vi vill ge barnen ett inflytande över sin vardag där barnens lek och intresse tas tillvara.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet, genom leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig visa hänsyn samt lär sig hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Det är i leken vi som pedagoger kan utmana och stimulera barnen så lärande sker, för oss är det viktigt att vara närvarande pedagoger.