Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Skattkistan

Telefon: 0585-488 08
E-post: skattkistan@lekeberg.se


Rektor:

Eveline Häll
Telefon: 0585-489 32
E-post: eveline.hall@lekeberg.se

Adress:

Dammgatan 10
716 31 Fjugesta

Förskolan Skattkistan

Förskolan Skattkistan ligger i centrala Fjugesta. Vi har en estetisk profil och verksamheten präglas av att våra två åldersintegrerade hemvister samarbetar som en enhet. Detta bidrar till att både barn och föräldrar känner sig trygga i hela huset och med samtliga pedagoger.

Förskolan präglas av ett temainriktat arbetssätt. Vi arbetar temainriktat för att stimulera barnens inlärning, lek och skapa delaktighet hos alla. Vi utgår från barnens intressen, lekar, erfarenheter och personliga förmågor och utnyttjar miljön såväl ute som inne. I dessa miljöer byggs det upp pedagogiska rum som är i ständig förändring. I centrum ligger husets hjärta, vår ateljé. Denna plats är vi mycket stolta över och här sker mycket fritt skapande. Barnens alster visas upp i olika utställningar.

Varje vecka arbetar vi i åldersanpassade tvärgrupper. Här utgår vi från barnens egna intressen och idéer. Det övergripande temat innehåller bild, musik, rörlese, tal- och skriftspråk, matematik, socialt samspel, drama, konstruktion, naturkunskap och mycket mer.

På Skattkistan vistas vi ute dagligen. Ibland gör vi utflykter till närliggande skog och äng.

Skattkistan