Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Skattkistan

Telefon: 0585-488 08

E-post: skattkistan@lekeberg.se


Förskolechef

Angelica Bergman
Telefon: 0585-487 58
E-post: angelica.bergman@lekeberg.se

Adress:

Dammgatan 10
716 31 Fjugesta

Förskolan Skattkistan

Förskolan Skattkistan ligger i centrala Fjugesta. Vi har en estetisk profil och vår verksamhet präglas av att våra två hemvister samarbetar som en enhet.

Vår förskola präglas av ett temainriktat arbetssätt. Vi vill med detta stimulera och inspirera barnens inlärning och lek, samt skapa delaktighet hos alla. Vi utgår från barnens intressen, lekar, erfarenheter och personliga förmågor och utnyttjar miljön såväl ute som inne. I dessa miljöer byggs det upp pedagogiska rum som är i ständig förändring, allt för att stimulera fantasin och berika leken. I centrum ligger "husets hjärta", vår Ateljé. Denna plats är vi mycket stolta över och här sker mycket fritt skapande. Barnens alster visas via olika utställningar, projekt dokumenteras och lyfts fram från idé till färdigt resultat.

Varje vecka arbetar vi i åldersanpassade tvärgrupper. Här utgår vi från barnens egna intressen och idéer. Det övergripande temat innehåller bild och form, musik, hälsa & rörelse, tal- & skriftspråk, matematik, socialt samspel, drama, bygg & konstruktion, naturkunskap etc.

På Skattkistan ser vi till att varje dag vistas ute. Ibland går vi iväg på olika utflykter till skog och äng. Vi passar då på att samla material från naturen och barnen får positiva upplevelser av sin närmiljö.

Aktuellt