Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Norrgårdens förskola

Telefon:

Nyckelpigan 0585-488 85, 072-504 20 72
Humlan 0585-488 67, 072-728 62 27
Fjärilen 0585-489 23, 073-056 54 25

E-post: 

norrgardenforskola@lekeberg.se

Rektor:

Angelica Bergman
Telefon: 0585-487 58
E-post: angelica.bergman@lekeberg.se

Adress:

Carl-Jan Granqvists väg 1
719 93 Vintrosa

Förskolan Norrgården

Norrgården förskola fasaden och gården

Vår förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola som ligger i Hidinge/Lanna. På förskolan finns barn mellan 1 och 4 år fördelade på tre avdelningar: Fjärilen, Humlan och Nyckelpigan. Vi ser oss som ett arbetslag där vi har ett gemensamt ansvar för alla våra barn.

Förskolans miljö

Vår innemiljö är indelad i lärmiljöer och förändras utifrån barnens behov och intressen. Inför varje läsår gör vi observationer och ser vad som intresserar barnen just nu och utifrån det arbetar vi i projektform med fokus på det valda området.

Pedagogik i förskolan 

Skollagen och läroplanen för förskolan ligger till grund för utbildningen. Vi arbetar även utifrån Barnkonventionen och ICDP.

För att säkerställa förskolans kvalitet jobbar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Utbildningen hos oss lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska.