Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Norrgårdens förskola

Telefon:

Nyckelpigan 0585-488 85, 072-504 20 72
Humlan 0585-488 67, 072-728 62 27
Fjärilen 0585-489 23, 073-056 54 25

E-post: 

norrgardenforskola@lekeberg.se

Rektor:

Angelica Bergman
Telefon: 0585-487 58
E-post: angelica.bergman@lekeberg.se

Adress:

Carl-Jan Granqvists väg 1
719 93 Vintrosa

Förskolan Norrgården

Bild på förskolan Norrgården

Varmt välkommen till förskolan Norrgården. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 4 år. Där du hittar våra tre avdelningar Fjärilen, Humlan och Nyckelpigan.

Skollagen och läroplanen ligger i grund för utbildningen. Vi arbetar även utifrån Barnkonventionen och ICDP. Förskolan jobbar systematisk med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska.

Vår innemiljö är indelad i lärmiljöer och förändras utifrån barnens behov och intressen. Inför varje läsår gör vi observationer och ser vad som intresserar barnen just nu och utifrån det arbetar vi i projektform med fokus på det valda området.

Varmt välkommen till Förskolan Norrgården!